Akcjonariat

Akcjonariusze Get Bank S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Dane na dzień 27 stycznia 2012 r.

Akcjonariusz Akcje Głosy na WZ
ilość % ilość %
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny 118.707.643 5,29% 118.707.643 5,29%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 192.352.805 8,57% 192.352.805 8,57%
Leszek Czarnecki 245.682.270 10,94% 245.682.270 10,94%
LC Corp BV 946.198.812 42,14% 946.198.812 42,14%